Wat zijn de voor- en nadelen van een split-warmtepompboiler?

een split-wartmtepompboiler

Bij een split-warmtepompboiler, de naam suggereert het al, is de warmtepompboiler gesplitst over twee delen. De boiler staat binnen en het warmtepompgedeelte staat buiten. Dat buitendeel lijkt als twee druppels water op een buitendeel van een split-airco. Niet vreemd, want technisch zijn dit identieke apparaten.

In het kort

Het grote voordeel van deze split-warmtepompboiler is dat het geluidmakend deel buiten het huis staat of hangt. Dit voordeel vertaalt zich gelijk in een nadeel, de buitenunit moet met koudemiddeledingen, vergelijkbaar met een split-airco, met het binnendeel -de boiler- verbonden worden. Dus deze leidingen lopen afhankelijk van de plaatsing voor kortere of langere afstand door je woining.

Bij alle andere type warmtepompboilers bevindt zich de warmtepomp in de woning, de gevolgen voor het geluid laten zich raden.

Doordat deze split-warmtepompboiler de warmte uit de buitenlucht onttrekt, is het rendement, de COP waarde, hoog.

Werking

Buiten bevindt zich een buitendeel, vergelijkbaar met een airco-buitendeel, die met een koudemiddel warmte onttrekt aan de buitenlucht. De compressor in de buitenunit verhoogt de temperatuur van het koudemiddel en via de koudemiddelleidingen wordt het koudemiddel rondgepompt van het buitendeel naar het boilervat en dan weer retour.

Rond het boilervat zijn de koudemiddelleidingen aangebracht en het, daar hete koudemiddel, verwarmt het water in het boilervat.

De werking is exact gelijk aan een airco die als verwarming wordt gebruikt of een lucht/water warmtepomp alleen wordt de warmte niet afgegeven aan de woning maar aan het tapwater in een boilervat.

Deel 1 van 2

We hebben de informatie over deze warmtepompboiler gesplitst in twee delen. Dit deel behandeld specifieke informatie over deze warmtepompboiler en in deel twee behandelen we de algemene informatie die van toepassing is op alle warmtepompboilers, maar daardoor niet minder belangrijk. In dat tweede deel gaan we in op zaken als subsidie, hoe lang het opwarmen van de boiler duurt, het elektriciteitsgebruik, welke installatievoorwaarden van toepassing zijn, wat de mogelijkheden zijn in combinatie met een zonnecollector en/of zonnepanelen en nog veel meer. Al die informatie tref je aan in het artikel warmtepompboiler wetenswaardigheden.

Geluid

Hét grote voordeel van dit type warmtepompboiler is dat de compressor, dat is het geluidmakende onderdeel van een warmtepomp, zich in het buitendeel bevindt. Dat betekent niet dat je daarom geheel van eventuele geluidsoverlast af bent. De plaatsing van het buitendeel is hierin belangrijk. Bij voorkeur staat deze op de grond, los van de woning.

Zodra je het buitendeel aan de woning hangt kunnen trillingen zich via de muur je woning binnendringen en een zacht gebrom te horen zijn. Plaatsing van het buitendeel op een houten uitbouw, dakkapel of dak wordt sterk ontraden omdat hout veel minder massa heeft dan steen en daarom het geluid veel beter doorgeeft.

Net als bij een lucht/water warmtepomp zal je rekening moeten houden met de wettelijk eisen die gesteld worden aan het buitendeel van een warmtepomp waarbij op de erfgrens niet veel geluid te horen mag zijn. De buren willen ook hun rust.

Werking bij temperaturen onder het vriespunt

Wanneer de buitentemperatuur onder de circa 6°C komt én de luchtvochtigheid is hoog, of erger nog, als het mist, dan zal de buitenunit "dicht gaan vriezen". Dat is een normaal verschijnsel net als bij een lucht/water warmtepomp.

De buitenunit probeert immers warmte aan de buitenlucht te onttrekken en de temperatuur van het koudemiddel zal dus altijd kouder zijn dan de buitenlucht. De lucht die door de buitenunit geblazen wordt door de ventilator zal in dat weertype condenseren. Omdat de temperatuur van het koudemiddel dan onder het vriespunt is, zal zich rijp vormen. Na een bepaalde tijd is de hele buitenunit vol rijp en kan er geen warmte meer aan de buitenlucht onttrokken worden.

Op dat moment wordt automatisch een ontdooicyclus gestart en zal al het rijp/ijs gaan smelten. Na een minuut of tien is alles voorbij en staat hij gewoon weer lekker te draaien. Dit herhaalt zich doorgaans ieder uur.

Vandaar dat aandacht geschonken moet worden aan de afvoer van flink wat smeltwater, want als het buiten vriest kan dit smeltwater ook bevriezen als dit "zomaar" wegloopt onder de buitenunit. In de installatiehandleiding wordt beschreven welke voorzieningen getroffen moeten worden.

Zodra het vriesweer aanhoud neemt de rijpaangroei af omdat bij langdurigere vriesweer de luchtvochtigheid sterk daalt.

Verder lezen

Over deze warmtepompboiler valt nog veel meer te vertellen, maar al die zaken deelt hij met alle andere modellen warmtepompboilers en die informatie kan je hier lezen.


publicatie: 20240414

aanpassing/controle: 20240414

Foutje of aanvulling? Stuur ons een reactie

home­ >water >tapwaterverwarming