Is met een cv-ketel verwarmen van douchewater of badwater goedkoper dan met elektriciteit?

foto van een gasputje (dekseltje)

Het verwarmen van tapwater voor gebruik in de douche of bad is relatief duur. De vraag is, is het goedkoper om dit met een cv-ketel te doen op basis van aardgas, of met elektriciteit zoals bij gebruik van een elektrische doorstromer of een elektrische boiler?

In het kort

De vraag of gas of elektriciteit goedkoper is voor het verwarmen van tapwater, zoals voor douche of bad, is sterk afhankelijk van de prijs van een kubieke meter gas en de prijs van een kWu.

Voor de berekening zijn we uitgegaan van de prijzen die we voor het laatst op 20240227 hebben gecontroleerd/aangepast. Daarbij koste een kuub aardgas circa 135 eurocent en een kWu elektriciteit circa 29 eurocent (zonder rekening te houden met vastrechtprijzen).

Uit de berekening, die je hieronder kan vinden, blijkt dat het goedkoper is om met de cv-ketel met aardgas water voor douche of bad te verwarmen dan met elektriciteit.

Het verschil per kWu thermisch is 7.8 eurocent.

Ter illustratie: voor het verwarmen van 100 liter water van 10 naar 40°C (circa drie korte douchebeurten van 5 minuten en 7 liter water per minuut), waar 3,49 kWu thermisch warmte voor nodig is, is het voordeel bij gebruik van gas 27.2 eurocent.

De berekening

Om te bepalen of douche- of badwater verwarmen goedkoper is met elektriciteit of met gas moeten we eerst bepalen hoeveel warmte in gas en elektriciteit zit.

In aardgas dat door Nederlandse huishoudens wordt gebruikt zit theoretisch 35,17 MJ/m3. Dat is omgerekend naar thermische energie (warmte): 35,17*1000/3600=9,8 kWu thermisch (afgerond).

Maar een cv-ketel heeft helaas een slecht rendement bij het verwarmen van tapwater. Dat blijkt in de praktijk circa 65% te zijn[1]. Dus 35% van de warmte verdwijnt via de schoorsteen. Dat houdt in dat we effectief uit een kubieke meter aardgas 9,8*0,65=6,37 kWu thermische warmte kunnen halen voor het verwarmen van tapwater.

Vervolgens rekenen we uit hoeveel één kWu thermische energie uit gas kost. Stel dat de gasprijs 135 eurocent kost en die levert 6,37 kWu thermische energie, dan kost 1 kWu thermisch dus 135/6,37=21.2 eurocent (afgerond).

Voor elektriciteit is de berekening simpel. Een elektrisch verwarmingselement levert evenveel thermische energie dan hij elektrische energie gebruikt. Een voorbeeld, als een elektrisch verwarmingselement 1 kWu elektrische energie gebruikt levert deze 1 kWu thermische warmte. Dus als de prijs van een kWu 29 eurocent kost, dan kost 1 kWu thermische energie dus ook 29 eurocent.

Dus nu kunnen we gas met elektriciteit vergelijken. 1 kWu thermisch energie op basis van gas kost in dit voorbeeld 21.2 eurocent en bij gebruik van elektriciteit is dit 29 eurocent.

Dus de conclusie, op basis van deze gebruikte prijzen, is dat het gebruik van aardgas voor het verwarmen van water goedkoper is dan elektriciteit.

Zelf berekenen

Wil je, op basis van jouw prijzen van gas en elektriciteit, zelf berekenen wat goedkoper is? Gebruik dan de berekening hieronder.

1 kWuth gas kost: gasgasprijs/6,37=X

1 kWuth elektriciteit kost: elektriciteitprijs/1=Y

Is X hoger dan Y, dan is met gas verwarmen van tapwater duurder dan elektriciteit.

Is X hoger dan Y, dan is met gas verwarmen van tapwater goedkoper dan elektriciteit.

  1. We baseren dit rendement van 65% op basis van dit veldonderzoek:
    https://duurzaamberggierslanden.nl/wp-content/uploads/2022/07/Rapportage-Rendement-HR-ketel.pdf

publicatie: 20240223

aanpassing/controle: 20240223

Foutje of aanvulling? Stuur ons een reactie

home­ >water >tapwaterverwarming