Hoe is de naam cv-warmtepomp ontstaan?

het woord 'nomenclatuur'

Tijdens de voorbereiding van het maken van artikelen over warmtepompen hebben we ons verwonderd over de naamgeving van de warmtepomp. Wat die verwondering was en waarom we sinds januari 2023 de term cv-warmtepomp gebruiken kan je in dit artikel lezen.

Verwarring

In de vele artikelen die we op verschillende websites hebben gemaakt gaat het vrijwel altijd over apparaten. Daarbij belichten we de voor- en nadelen. Maar we belichten vooral de achterliggende techniek. Hoe iets werkt.

Tijdens het beschrijven van de techniek van een warmtepomp gebruikten wij alledaagse dingen om ons heen. Zo gebruikte we de koelkast als een voorbeeld om uit te leggen hoe een warmtepomp werkt.

In een koelkast zit immers een warmtepomp. Zo ook in een vriezer, in een airco en in een warmtepompdroger. Het viel ons op dat voor die apparaten wél een uniek woord is verzonnen. Een koelkast, een vriezer, airco en warmtepompdroger. En hoe noemen we het apparaat dat ons huis kan verwarmen waarin, net als de koelkast, vriezer en airco ook een warmtepomp zit?

Toen werd het stil, want er blijkt geen unieke naam verzonnen te zijn voor het betreffende apparaat. Het apparaat noemen we een warmtepomp en in die warmtepomp zit een.... warmtepomp. Dat is verwarrend.

Stel dat de warmtepomp (module) in je warmtepomp (verwarmingsbron) defect is. Hoe zou je dat telefonisch willen duidelijk maken? "De warmtepomp van mijn warmtepomp is defect". Hmmm, niet handig.

De naamgeving

We dachten op 21 januari 2023: het is tijd om voor het apparaat (als geheel) een unieke naam te verzinnen. We dachten een cv-ketel "is een ketel waar warm water wordt gemaakt voor de centrale verwarming". Dan is een cv-warmtepomp een "warmtepomp die warm water maakt voor de centrale verwarming".

En zo ontstond de naam cv-warmtepomp.

Een cv-warmtepomp slaat op het apparaat in zijn geheel, eventueel bestaande uit twee kasten: het binnen en het buitendeel zoals bij een split warmtepomp.

De cv-warmtepomp bestaat uit een warmtepomp, bestaande uit compressor, condensor, reduceerventiel, verdamper, maar bevat daarnaast ook andere onderdelen zoals besturingselectronica, vuilafscheider, automatische ontluchter, overdrukventiel, driewegklep, circulatiepomp, en een hulpelement.

Afkorting

Het spreekt haast voor zich, als je de cv-warmtepomp wil afkorten dan wordt dat CV-WP of wat ons betreft halen we dat streepje maar meteen weg en wordt het CVWP en dan zal het later wel vanzelf cvwp worden als het een ingeburgerd begrip wordt.

Inconsequent?

In onze artikelen gebruiken we soms niet de term cv-warmtepomp, maar gewoon warmtepomp. Dat lijkt vreemd, maar heeft een reden. We gebruiken de term warmtepomp als we dan specifiek de "module", het hart, van de cv-warmtepomp bedoelen.

Tevens laten we de termen als hybride warmtepomp, all-electric warmtepomp, lucht/lucht warmtepomp, lucht/water warmtepomp, water/water warmtepomp vaak zo staan omdat het dan heel duidelijk is dat we het niet over de module maar het apparaat als geheel bedoelen, dus taalkundig geen verwarring kan ontstaan.

Relatie

Wij houden van woorden, uw scribent kan bevestigen dat een cv-warmtepomp alles te maken heeft met een rijsmuts en volkorenbloem.


publicatie: 20230121

aanpassing/controle: 20230121

Foutje of aanvulling? Stuur ons een reactie

home­ >verwarming >warmtepomp