Wat is het voordeel van een all-electric ready hybride warmtepomp?

nibe f2040 warmtepomp

Een all electric ready warmtepomp, ook all-electric ready hybride warmtepomp genoemd, is feitelijk een all-electric warmtepomp die, in eerste instantie, als hybride warmtepomp, of als semi-hybride warmtepomp ingezet kan worden. Deze warmtepomp werkt dus, in eerste instantie, samen met je bestaande cv-ketel.

Wanneer je later van het gas af wil, dus "all-electric" gaat, dan hoeft deze warmtepomp niet vervangen te worden. Hij is immers "all-electric ready", geschikt om als all-electric warmtepomp te werken.

In het kort

De all-electric hybrid warmtepomp is een warmtepomp die zowel gebruikt kan worden als hybride warmtepomp, en later als all-electric warmtepomp.

Installateurs verkopen je graag een hybride warmtepomp. Maar dat is meestal een "traditionele" warmtepomp. Het nadeel daarvan is dat als je "over zoveel jaar" van het gas af wil, dat deze traditionele warmtepomp niet meer bruikbaar is. Je zal dan een geheel nieuwe warmtepomp moeten aanschaffen, een "all-electric warmtepomp". Je betaald dus twee keer voor de aanchaf van een warmtepomp.

Dat vinden wij wel vreemd. Want uitgaande van een levensduur van 15-20 jaar voor een warmtepomp, lijkt het zeer aannemelijk dat je binnen die periode "van het gas wil". En dan zou je opnieuw een nieuwe warmtepomp moeten aanschaffen.

Daarom is een, weliswaar iéts duurdere "all-electric ready" ook wel "all-electric hybrid ready" warmtepomp, een keuze waar je haast geen seconde over hoeft na te denken. Want die kan je wél blijven gebruiken als je van het gas af gaat.

In twee of drie stappen van het gas af zonder desinvestering

Het nut van een all-electric ready warmtepomp is dat je eerst de warmtepomp kan inzetten in combinatie met je bestaande cv-ketel. Dat wordt een hybride opstelling genoemd.

Voor zo'n hybride opstelling, warmtepomp + cv-ketel, wordt veelal door de installateur een (traditionele) "hybride warmtepomp" aangeboden. Maar zo'n hybride warmtepomp kan alleen maar als hybride warmtepomp functioneren.

Wanneer je later afscheid wil nemen van je cv-ketel, dus "all-electric" wil gaan, dus verwarmen en warm water door de warmtepomp gemaakt moet worden, dan is dat niet mogelijk met de traditionele hybride warmtepomp.

Heb je zo'n traditionele hybride warmtepomp en wil je gasloos, dan zal je opnieuw een warmtepomp moeten aanschaffen, in dat geval een "all-electric" warmtepomp. En dat is natuurlijk zonde van het geld.

De all-electric ready warmtepomp, ook wel all-electric ready hybrid warmtepomp genoemd, kan dus als hybride warmtepomp werken, en later, wanneer jij dat wil, gebruikt worden als "normale" all-electric warmtepomp. Toekomst verzekerd dus.

De reden dat de traditionele hybride warmtepomp niet ingezet kan worden als semi hybride warmtepomp of all-electric warmtepomp komt door twee redenen. 1. Het vermogen van zo'n traditionele warmtepomp is bewust klein gekozen, want: de cv-ketel kan altijd bijspringen als de warmtepomp vermogen te kort komt. 2. De traditionele warmtepomp geen aansluitingen heeft om een boiler aan te sluiten.

Drie mogelijke scenario's

Met deze all-electric ready warmtepomp zijn drie verschillende configuraties mogelijk:

 1. hybride opstelling warmtepomp + cv-ketel voor verwarming, cv-ketel voor warm tapwater.
 2. semi-hybride opstelling warmtepomp voor verwarming, cv-ketel voor warm tapwater.
 3. all-electric opstelling warmtepomp voor verwarming en warm tapwater.

Je kan beginnen met de hybride opstelling, later overschakelen naar semi-hybride, en later als je dat wil naar all-electric. Dat laatste is niet noodzakelijk, als je de voordelen ziet van de semi-hybride oplossing en opziet tegen de nadelen van all-electric (vanwege de boiler) kan je gewoon de semi-hybride opstelling tot in lengte der dagen blijven gebruiken. Hooguit zal je op een gegeven moment de cv-ketel moeten vervangen als deze héél oud wordt of (economisch) onherstelbaar defect raakt. De cv-ketel zal in deze opstelling waarschijnlijk wel een langer leven hebben omdat hij veel minder aan zal springen.

Je kan ook beginnen met de hybride opstelling en dan later direct overstappen naar all-electric.

Werkt de all-electric ready warmtepomp met iedere cv-ketel?

Ja, iedere cv-ketel, wanneer die ook gemaakt, is ongeacht de fabrikant, is aan te sluiten op deze warmtepomp. Aan de cv-ketel hoeft niets gewijzigd te worden.

Wat zijn de voor- en nadelen van de drie scenario's?

hybride opstelling

De hybride opstelling heeft als voordeel dat je, in principe, geen grote wijzigingen hoeft uit te voeren aan de bestaande cv-installatie. Kort door de bocht, de warmtepomp wordt (meestal) naast de bestaande cv-ketel geïnstalleerd, de cv-ketel wordt gekoppeld aan de warmtepomp en het besparen kan beginnen. Een hybride opstelling kan tot circa 70% besparen op het gasverbruik[1]. Daarnaast is in deze opstelling geen boiler nodig.

De warmtepomp zal voor de verwarming van de woning zorgen, tenzij het heel koud wordt, dan spring de cv-ketel bij. De cv-ketel blijft ook gebruikt worden voor het verwarmen van het tapwater voor douche en bad.

Het nadeel is dat meer besparing (op gas) mogelijk is, maar dan moet je de semi-hybride of all-electric opstelling kiezen.

 • Direct veel besparen, tot circa 70% van het gasverbruik.
 • Grote aanpassingen aan de bestaande cv-installatie (hoofd cv-leidingen en afgiftesysteem) zijn niet strikt noodzakelijk.
 • Geen boiler noodzakelijk, de cv-ketel maakt het warme water.
 • Besparing op gasverbruik "beperkt" tot 70% (prachtig, maar het kas dus beter).
 • Elektriciteitsverbruik van de warmtepomp is iets hoger dan strikt noodzakelijk (omdat geen aanpassing gemaakt zijn aan de cv-installatie).
 • Twee apparaten in onderhoud.
 • Gasaansluiting blijft noodzakelijk, kosten voor vastrecht gasaansluiting blijft bestaan.
 • Extra onderdelen / kosten noodzakelijk om warmtepomp (waterzijdig) aan cv-ketel te koppelen (die later in de all-electric situatie overbodig worden).

semi-hybride opstelling

De semi-hybride opstelling lijkt heel sterk op de hybride opstelling, met één verschil, de warmtepomp is nu in zijn eentje verantwoordelijk voor de verwarming van de woning. Daar is dus geen gas meer voor nodig. De cv-ketel blijft wel nog hangen, die zorgt nog voor het warme tapwater.

 • Grotere besparing op energierekening dan hybride opstelling, alleen gas nodig voor warm water productie.
 • Geen boiler noodzakelijk, de cv-ketel maakt het warme water.
 • Besparing op gasverbruik hoger dan bij een hybride opstelling.
 • Geen boiler noodzakelijk, de cv-ketel blijft het warme water maken.
 • Elektriciteitsverbruik van de warmtepomp is "zo zuinig als mogelijk" (bij juiste installatie en de aanpassingen op de cv-installatie).
 • Geen extra onderdelen noodzakelijk om warmtepomp aan cv-ketel waterzijdig te koppelen die bij overgang naar all-electric weer overbodig zijn.
 • Grote(re) aanpassingen aan de bestaande cv-installatie zijn meestal noodzakelijk.
 • Twee apparaten in onderhoud.
 • Gasaansluiting blijft noodzakelijk, kosten voor vastrecht gasaansluiting blijft bestaan.

all-electric opstelling

In de all-electric opstelling neemt de warmtepomp alle taken over van de cv-ketel. Hij zorgt dus voor de verwarming van de woning én levert warm tapwater. In dat laatste schuilt wel een nadeel. Een boilervat is noodzakelijk. Zo'n boilervat neemt heel wat plaats in beslag. Een all-electric warmtepomp zonder boiler is onmogelijk, de warmtepomp heeft stomweg te weinig vermogen om om het tapwater (snel genoeg) te verwarmen. Dat is van toepassing op alle all-electric warmtepompen (voor gebruik bij particulieren) op de hele wereld.

 • Grotere kostenbesparing op je energierekening (groter dan hybride opstelling, iets meer (maar beperkt) dan semi-hybride.
 • Elektriciteitsverbruik van de warmtepomp is "zo zuinig als mogelijk" (bij juiste installatie en de aanpassingen op de cv-installatie).
 • Eén apparaat in onderhoud.
 • Grootste winst voor het milieu.
 • Gasaansluiting kán opgezegd worden, daardoor jaarlijks een besparing van circa 120 euro.
 • Boiler noodzakelijk, is groot apparaat.
 • Grote(re) aanpassingen aan de bestaande cv-installatie zijn meestal noodzakelijk (als je dit al hebt gedaan bij de tussenstap semi-hybride dan is dit nu niet meer noodzakelijk).
 • Geen extra onderdelen / kosten noodzakelijk om warmtepomp aan cv-ketel te koppelen.

Aanpassingen aan de cv-installatie

Wanneer de warmtepomp voor de gehele verwarming van de woning verantwoordelijk is, dus in de semi-hybride en all-electric opstelling, moet -veelal- de cv-installatie aangepast worden. Vaak moeten de hoofd cv-leidingen vervangen worden door dikkere leidingen.

Bij gebruik van vloerverwarming moet de open vloerverwarming mengverdeler (met pomp) vervangen worden door een gesloten vloerverwarmingverdeler (zonder pomp).

In geval van radiatoren moeten -veelal- de radiatoren op de begane grond (woonkamer) vervangen worden voor "dikkere" radiatoren die (flink) meer warmte afgeven.

Bij gebruik van convectors moeten deze vervangen worden door versies die meer warmte kunnen afgeven, of vervangen worden door "dikke" T33 radiatoren (dat is doorgaans goedkoper).

Door deze aanpassingen zal het elektriciteitsverbruik van je warmtepomp optimaal laag zijn. Een besparing die oploopt tot mogelijk 20% (en soms nog meer). Wanneer je deze aanpassingen niet laat uitvoeren zal het elektriciteitsverbruik dus onnodig tot 20% (of nog) hoger zijn.

Meer informatie is te lezen in dit artikel.

 1. De genoemde 70% besparing op gas is maar een indicatie. Soms lees je wel "tot 80%". Hoeveel je kan besparen heeft (in principe) niets met de warmtepomp te maken. Hoeveel je kan besparen heeft te maken hoe goed of slecht je huidige cv-installatie geschikt is voor verwarming met een warmtepomp. Is je huidige afgiftesysteem al krap bemeten, dan werkt dat in je nadeel. Denk hierbij aan kleine en niet dikke radiatoren. Bijvoorbeeld een radiator met een of twee platen terwijl voor een warmtepomp radiatoren met drie platen zeer gewenst zijn. Ook kan de gekozen lengte en hoogt destijds "te krap" gekozen zijn. Wellicht moet t.z.t. een extra radiator geplaatst worden. Zo ook heeft de dikte van de hoofd cv-leidingen invloed op de te bereiken besparing. Zijn die leidingen dun uitgevoerd dan zal de besparing lager uitvallen, heb je dikke(re) leidingen dan is de besparing hoger. Het ultieme doel is dat de hybride warmtepomp zonder hulp van de cv-ketel je woning kan verwarmen. Meer informatie hierover in dit artikel.

aanpassing/controle: 20240121

Foutje of aanvulling? Stuur ons een reactie

home­ >verwarming >warmtepomp