Hoe kan je pendelen van een cv-warmtepomp of cv-ketel voorkomen of tegengaan?

auto's dicht achter elkaar op de snelweg
pendelende forenzen, is dat ook te voorkomen?

Pendelen, het frequent in- en uitschakelen van een warmtepomp of cv-ketel[1], moet je zien te voorkomen.

Bij een cv-ketel was pendelen niet prettig maar nog een beetje acceptabel. Bij een warmtepomp, wij noemen dit liever een cv-warmtepomp, moet je pendelen kost wat kost voorkomen. Niet alleen zorgt het voor een laag rendement van de cv-warmtepomp, dus een onnodig hoge energierekening, maar als je last hebt van een hoge pendelfrequentie, dan zal dit de levensduur van de cv-warmtepomp zeer sterk beperken. Pendelen kost je dus altijd geld, en als de levensduur een rol gaat spelen, héél veel geld.

In dit artikel beschrijven wat pendelen is, hoe het ontstaat, hoe je het kan voorkomen.

In het kort

Pendelen is het fenomeen dat de cv-warmtepomp of cv-ketel[1] meer vermogen levert dan het afgiftesysteem kan afstaan. Daardoor loopt de cv-watertemperatuur op en zal de cv-warmtepomp ingrijpen en zichzelf uitschakelen. Dat gebeurt nog voordat de woning op de gewenste temperatuur is.

Door de eigenschappen van een cv-warmtepomp, zoals een lagere cv-watertemperatuur en een hoger debiet, komt pendelen bij een cv-warmtepomp veel vaker voor dan bij een cv-ketel. Technische gesproken is bij pendelen het minimumvermogen van de cv-warmtepomp groter dan het vermogen dat het afgiftesysteem kan afgeven (bij de gekozen cv-watertemperatuur). Dus daar ligt de sleutel om het probleem op te lossen.

Let tijdens de aankoop van een cv-warmtepomp op een zo laag mogelijk minimumvermogen (die van toepassing is bij een hoge buitentemperatuur, zoals bij A7/W35) om mogelijk pendelen te voorkomen of te minimaliseren. Maar je moet het noodzakelijke maximumvermogen (bij A-7/W35 of A-7/W45) niet uit het oog verliezen. In hartje winter moet je het natuurlijk wel warm krijgen. Vaak wordt gedacht, je kan beter een cv-warmtepomp maar iets "groter" kopen (met meer vermogen) dan kleiner, maar dat is dus juist niet van toepassing.

Bij een goed gedimensioneerde cv-warmtepomp, maar zonder dat de cv-installatie is aangepast, komt pendelen veelvuldig voor omdat de hoofd cv-leidingen, radiatoren, convectors en vloerverwarmingsverdelers niet aangepast zijn op gebruik van een cv-warmtepomp.

Heb je last van pendelen dan is het verhogen van de cv-watertemperatuur een mogelijke noodmaatregel. Door het verhogen van de cv-watertemperatuur zal het vermogen van je afgiftevermogen sterk stijgen en dat verminderd het pendelen of raak je mogelijk zelfs kwijt. Lees dit artikel verder over kanttekeningen die we hierbij plaatsen.

De duurzame oplossing ligt in het afgiftesysteem. Dus radiatoren moeten (deels) vervangen worden door dikkere versies, bij voorkeur voor type 33. Mogelijk, maar dat zou normaal gesproken niet nodig zijn, kan je overwegen om ook nog radiatorventilatoren te gebruiken om de warmteafgifte te verhogen.

Controleer ook zeker de hoofd cv-leidingen en die naar de vloerverwarmingverdelers, want die zijn vaak te dun en daar kan dan onvoldoende vermogen door. Die te dunne leidingen zorgen er tevens voor dat de stroomsnelheid boven de 0,5 m/s komt en mogelijk stromingsgeluiden ontstaan.

Heb je vloerverwarming, dan hoort daar (normaal gesproken bij een cv-warmtepomp) een gesloten vloerverwarmingverdeler bij "zonder" pomp (terwijl bij een cv-ketel een open mengverdeler "met pomp" gewenst is).

Nog een laatste tip: zet "boven" in alle kamers de verwarming "zachtjes" aan, dat bespaart niet alleen energie maar zorgt tevens dat het pendelen verminderd wordt, je hebt immers veel meer warmteafgevendvermogen in je afgiftesysteem.

Aanbevolen verdiepingsstof:

Wat is pendelen?

Mocht je nog niet weten wat pendelen is, lees dan dit artikel.

Hoe is pendelen te voorkomen?

  • cv-warmtepomp kiezen met een lager minimumvermogen
  • temperatuur cv-water verhogen
  • vermogen afgiftesysteem vergroten
  • hoofd cv-leidingen dikker uitvoeren

Minimumvermogen lager kiezen

Pendelen ontstaat doordat het vermogen van de cv-warmtepomp groter is dan het vermogen dat het afgiftesysteem kan afstaan. Liefst zou je willen dat een cv-warmtepomp een variabel vermogen kan afgeven (kan moduleren) waarbij een minimumvermogen van bijvoorbeeld 500 Watt thermische energie prettig zou zijn. Maar dat is op het moment van schrijven technisch niet haalbaar. De huidige cv-warmtepomp moduleert tot circa 30%, dus een cv-warmtepomp van bijvoorbeeld 8 kW kan maar terugmoduleren naar circa 2,4 kW.

Maar 2,4 kW (2400 Watt) is al veel vermogen aan het begin en einde van het stookseizoen. Dan is het warmteverlies van de woning klein, dus de warmtebehoefte ook klein. Mede omdat veelal bij een warmtepomp de cv-watertemperatuur geregeld wordt door een weersafhankelijke regeling, zal de watertemperatuur juist in die zachte weersomstandigheden ook laag zijn, bijvoorbeeld 30 graden Celsius. En juist die lage cv-watertemperatuur zorgt er voor dat (vooral) radiatoren maar heel weinig warmte af kunnen staan (een laag vermogen hebben).

Bij gebruik van radiatoren is een cv-watertemperatuur van 35/30°C (aanvoer/retour) gebruikelijk. In onderstaande grafiek kan je zien dat als de cv-watertemperatuur 35/30°C is, een fictieve radiator 100 Watt afstaat, maar bij een temperatuur van 30/25°C blijft daar maar 50% van over. Als buiten de temperaturen zacht zijn, zal de weersafhankelijke regeling de cv-watertemperatuur laten dalen, en daardoor daalt het af te geven vermogen van je radiatoren enorm. Stel dat je normaal gesproken al een beetje last hebt van pendelen dan zal dit tijdens gematigde buitentemperaturen juist enorm toenemen.

grafiek waarin vermogensafgifte van een paneelradiator afgezet wordt tegen de cv-watertemperatuur

Als de cv-warmtepomp op zijn minimumvermogen draait en, in dit voorbeeld, 2,4 kW vermogen aan het cv-water afgeeft, dan zal dit vermogen voor het grootste gedeelte door het afgiftesysteem (de radiatoren) niet afgestaan kunnen worden. Het cv-water koelt dus onvoldoende af. Het resultaat is dat de cv-watertemperatuur zal stijgen (terwijl dit niet gewenst is, maar natuurkundig gezien kan dit niet anders). Op een gegeven moment zal het cv-water een zodanige (hogere) temperatuur hebben dat de weersafhankelijke regeling besluit dat het cv-water warm genoeg is en de cv-warmtepomp uitschakelt (zie hysterese).

Vanaf dat moment zal het cv-water langzaam afkoelen. De circulatiepomp in de cv-warmtepomp blijft namelijk pompen en het afgiftesysteem zal het cv-water langzaam afkoelen. Na een aantal minuten zal de temperatuur van het water zodanig gedaald zijn dat de weersafhankelijke regeling besluit om de cv-warmtepomp in te schakelen en het water op temperatuur te brengen. En dat begint de hele cyclus van voor af aan.

Pendelen kan je op voorhand zoveel mogelijk voorkomen door een cv-warmtepomp te kopen met een zo laag mogelijk minimumvermogen.

Bij de aanschaf van een cv-warmtepomp moet je dan letten wat het minimumvermogen is bij A7/W35[2]. Maar je wilt niet alleen een zo laag mogelijk minimumvermogen, je wilt in hartje winter er ook lekker warmpjes bijzitten. Dus moet je ook letten dat de cv-warmtepomp voldoende vermogen afgeeft bij lage buitentemperaturen. Dit wordt meestal gespecificeerd bij A-7/W35[2]. Hoeveel vermogen je cv-warmtepomp nodig heeft kan je berekenen met de informatie uit dit artikel.

We benadrukken dat het onverstandig is om "een iets grotere cv-warmtepomp te kopen" met de gedachte, een beetje reserve is altijd goed. Zo werd inderdaad gedacht bij cv-ketels, maar dit is juist heel onverstandig bij cv-warmtepompen. De reden is dat aan het maximumvermogen het minimumvermogen gerelateerd is. Dus een model met een hoger vermogen dan noodzakelijk, zal normaal gesproken ook een hoger minimumvermogen hebben.

Soms zijn daar uitzonderingen op. Dat is het geval als een fabrikant een warmtepomp maakt die leverbaar is in verschillende vermogens maar waarbij de gebruikte hardware voor alle modellen identiek is. Zo heeft, als voorbeeld, Mitsubishi bij een bepaald model cv-warmtepomp er voor gekozen om deze te leveren in drie vermogens maar dezelfde hardware te gebruiken. Het minimumvermogen van het model met het laagste maximumvermogen is dus gelijk aan het model met het hoogste maximumvermogen.

Maar let niet alleen op het minimum- en het maximumvermogen bij A7/W35 en A-7/W35 maar let ook op de COP-waarde bij de verschillende buitentemperaturen en verschillende cv-watertemperaturen. Want hoe hoger de COP-waarde, hoe minder elektriciteit de cv-warmtepomp zal verbruiken.

Tijdens de aanschaf van een cv-warmtepomp heb je dus, in enige mate, invloed op het voorkomen van pendelen. Maar meestal ontdek je pas na de aanschaf dat je last hebt van pendelen. En wat je dan kan doen beschrijven we hieronder.

Temperatuur cv-water verhogen

De korte termijn oplossing om pendelen te voorkomen is om de cv-watertemperatuur -tijdelijk- te verhogen. Hier kan je lezen hoe.

Hoe warmer het cv-water wordt, hoe meer warmte (vermogen) je afgiftesysteem kan afstaan, dat kan je in de grafiek hierboven zien. Daaruit blijkt dat als je de temperatuur verhoogt van 30 naar 40 graden, dat de vermogensafgifte bij radiatoren toeneemt met 239% (in het voorbeeld van de fictieve radiator, van 48 naar 162 Watt).

Door deze enorme vermogenstoename van de radiatoren zal er vrijwel zeker voor zorgen dat de cv-warmtepomp veel minder en of mogelijk niet meer zal pendelen. Bij welke cv-watertemperatuur het afgiftesysteem voldoende vermogen kan afgeven, en het vermogen van de cv-warmtepomp en het afgiftesysteem in balans zijn, zal je experimenteel moeten vaststellen. Zolang de temperatuur (langzaam) oploopt van het cv-water en dat op een gegeven moment de cv-warmtepomp uitschakelt, zal de temperatuur nog niet voldoende verhoogd zijn.

De grafiek hierboven geldt voor radiatoren maar het fenomeen dat we met de grafiek duidelijk proberen te maken "vermogensafgifte neemt toe met stijgende cv-watertemperatuur" is ook van toepassing op convectors en vloerverwarming, alleen liggen de verhoudingen temperatuur-vermogen anders.

Met het verhogen van de cv-watertemperatuur kan je wel het pendelen stoppen, maar hét grote nadeel van deze maatregel is dat de cv-warmtepomp een lager rendement heeft bij een hogere cv-watertemperatuur, dus meer energie verbruikt (dan strikt noodzakelijk), dus je energierekening (onnodig) zal stijgen.

Je moet dit dus maar zien als een tijdelijke maatregel tot het moment dat je andere aanpassingen hebt uitgevoerd aan het cv-systeem waardoor je de oorzaak "dat je de warmte niet kwijtraakt" hebt opgelost.

Maak je gebruik van een kamerthermostaat of naregeling, dan zal door het verhogen van de cv-watertemperatuur meer warmte worden afgegeven in de woning. Wanneer de gewenste temperatuur bereikt wordt zal de kamerthermostaat ingrijpen en de cv-warmtepomp uitschakelen. Wanneer de temperatuur in de woning weer daalt zal de cv-warmtepomp op een gegeven moment (in opdracht van de kamerthermostaat) weer aanslaan.

Dit in- en uitschakelen van de cv-warmtepomp is exact hetzelfde gedrag wat vroeger gebeurde met de cv-ketel (die veel te veel vermogen in het afgiftesysteem pompte). Feitelijk gaat de kamerthermostaat dan de warmtetoevoer "in tijd moduleren". Dat is dus technisch gezien geen pendelen. Maar echt wenselijk is het niet. Je wil liefst dat de cv-warmtepomp 24/7 ingeschakeld is en lauw water rondpompt. Maar dat kan pas als je het afgiftesysteem hebt aangepast. Dit vereist natuurlijk ook een "modulerende" cv-warmtepomp (die zijn vermogen ver terug kan regelen).

Heb je een naregeling, dan zal die "de kleppen/ventielen" van je afgiftesysteem dichtdraaien zodra de kamer op temperatuur is, daardoor kan de cv-warmtepomp zijn vermogen niet meer kwijt, dús stijgt de cv-watertemperatuur en schakelt hij zich uit.

Dat is niet wenselijk gedrag. Maar dat is niet te voorkomen. Maar ja, een naregeling die actief is in alle kamers is dan ook niet wenselijk. Lees maar het artikel naregeling van zegen tot vloek".

Dé oplossing is om (minimaal) de woonkamer altijd open te houden, dus dat de naregeling daar niet van toepassing is. Dit kan je bereiken door de bediening van het ventiel(en) los te koppelen of de thermostaat van de woonkamer op maximaal te zetten, bijvoorbeeld 30°C.

Stel dan de stooklijn van de weersafhankelijke regeling zodanig in dat de temperatuur in de woonkamer altijd de gewenste temperatuur is.

De andere kamers (met naregeling) zullen dan niet altijd de juiste temperatuur hebben. Want als woonkamer op temperatuur is, dan hoeven de andere kamers nog niet op temperatuur te zijn (vanwege verschillen in vermogensafgifte in de kamers én de invloed van verschillen in warmteverlies in de verschillende kamers).

Een oplossing is dan om ook daar de naregeling uit te schakelen. Dan moet je het afgiftesysteem in iedere kamer waterzijdig inregelen en daarmee wordt de temperatuur per kamer op een vaste waarde gebracht. Dat is bij een cv-warmtepomp de meest gewenste situatie (hoewel dit bij een slaapkamer die overdag voor werken/spelen wordt gebruikt en in de nacht voor slapen niet wenselijk is, maar dat valt hier buiten het bestek van dit artikel).

Mocht je geen kamerthermostaat hebben of naregeling, maar een pure weersafhankelijke regeling, en je hebt de temperatuur van het cv-water verhoogd om pendelen zo veel mogelijk te voorkomen, dan bestaat de kans dat de kamer te warm wordt.

Dat is zonder een tweede noodmaatregel, niet te voorkomen. Het is pendelen of een te hoge kamertemperatuur. Als je pendelen wil voorkomen door met een noodmaatregel de cv-watertemperatuur te verhogen en het wordt te warm in huis, dan is dat alleen maar te voorkomen door af en toe de cv-warmtepomp uit te zetten. Net als een kamerthermostaat dat vroeger deed ten tijde van een cv-ketel.

Gelukkig hebben cv-warmtepompen de mogelijkheid om "tijdblokken" in te stellen wanneer een nachtverlaging van toepassing moet zijn. Zet de nachtverlagingstemperatuur flink lager, bijvoorbeeld -5°C of meer. En stel bijvoorbeeld drie tijdblokken in dat de nachtverlaging van toepassing is. Bijvoorbeeld 0-2u, 9-11u en 18-20u.

Tijdens die nachtverlagingsblokken zal de cv-warmtepomp zich uitschakelen (want de temperatuur moet dan 5 graden of meer lager zijn). Het klinkt vreemd, maar je gaat dan de temperatuur in huis regelen door de nachtverlagingstijdblokken korter of langer te maken.

Dat gaat met een vloerverwarming makkelijker (vrijwel geen comfortverlies vanwege geringe temperatuurfluctuaties), dan met radiatoren of convectors omdat dan de temperatuur sneller fluctueert (en dan minder comfort). Maar het lukt wel. Nogmaals, dit is een noodmaatregel, je moet dus tijdelijk een mogelijk lager comfort accepteren. Maar je doet het voor een hoger doel: het verlengen van de levensduur van de cv-warmtepomp.

Veel installateurs voorzien pendelproblemen en stellen daarom de cv-watertemperatuur bij voorbaat hoger af "om pendelen te voorkomen". Maar dit is dus symptoombestrijding en dit gedrag zouden ze niet vertonen als zij de extra kosten op je energierekening zouden moeten betalen. Want dan zouden ze je er van doordringen dat de cv-leidingen en het afgiftesysteem "enige aanpassingen behoeven", zoals we hieronder zullen aanstippen.

Vermogen afgiftesysteem vergroten

Pendelen is zeker te voorkomen als je het warmteafgevendvermogen van het afgiftesysteem vergroot. Bij vloerverwarming is het warmteafgevendvermogen vrijwel nooit een probleem, maar wel bij radiatoren of convectors. Die stammen uit de tijd van de cv-ketel en zijn gedimensioneerd op een veel hogere cv-watertemperatuur. Destijds stroomde er circa 70°C water door je radiatoren of convectors. Kijk maar eens in de grafiek hierboven hoeveel meer vermogen een radiator dan kan afstaan bij 70°C ten opzichte van 35°C. Door het overschakelen naar een cv-warmtepomp verlies je dus enorm veel warmteafgevendvermogen van je radiatoren.

Door die radiatoren "dikker" uit te voeren zal het vermogen toenemen en het pendelen afnemen. Meer informatie is te lezen in het artikel welke aanpassingen aan de cv-installatie gewenst zijn bij de overgang naar een cv-warmtepomp.

Een andere oplossing die pendelen tegengaat komt uit een onverwachte hoek (of is het kamer?). De meeste woningeigenaren hebben geleerd om "boven" op ongebruikte kamers de verwarming uit te draaien. Dat spaart energie, zo hebben we dat geleerd.

Maar bij een cv-warmtepomp ligt dat onverwachts anders. Door boven op alle kamers wel de verwarming (een beetje) open te draaien zal je energie kunnen besparen. Hoe dat mogelijk is kan je hier lezen. Omdat je dan veel radiatoren bijschakelt, zal het warmteafgevendvermogen stijgen. Daardoor zal het pendelen verminderen of mogelijk zelfs verdwijnen.

Mocht je, ondanks de aanpassingen die we voorstellen in dit artikel, nog steeds last hebben van pendelen, dan kan je overwegen om een extra radiator te plaatsen en/of bestaande radiatoren langer en/of hoger te maken. Hoewel wij er geen warm voorstander van zijn, zal het gebruik van radiatorventilatoren het vermogen van een radiator flink laten toenemen, wat zal bijdragen in de oplossing tegen het pendelen.

Dikker uitvoeren van cv-leidingen

Pendelen wordt veelal mede veroorzaakt door de te dunne hoofd cv-leidingen. Die lopen vanaf de cv-warmtepomp naar de andere verdiepingsvloeren én, indien aanwezig, naar de vloerverwarmingsverdelers.

Die cv-leidingen zijn gedimensioneerd op het debiet dat een cv-ketel gebruikt. Maar een cv-warmtepomp heeft een debiet dat circa vier keer zo hoog ligt.

Wanneer het debiet (volumestroom) vier keer hoger is, zal bij gebruik van de bestaande dunne cv-leidingen uit de tijd van de cv-ketel, de stroomsnelheid ook flink toenemen. Maar een hogere stroomsnelheid heeft meer last van de weerstand van de dunne cv-leidingen en fittingen zoals "knietjes". Door die hoge weerstand zal het vermogen van de circulatiepomp mogelijk niet voldoende zijn om het vereiste debiet te halen dat noodzakelijk is voor het verplaatsen van het vermogen via het water.

Die hoge stroomsnelheid zorgt tevens voor stromingsgeluiden of mogelijk zelfs fluitgeluiden. Meer informatie in het artikel welke aanpassingen noodzakelijk zijn in de cv-installatie bij de overgang naar een cv-warmtepomp.

Vloerverwarming in combinatie met een cv-warmtepomp

Wanneer je vloerverwarming hebt en overgestapt bent van een cv-ketel naar een cv-warmtepomp, dan zou ook je vloerverwarmingverdeler vervangen (of aangepast) moeten zijn.

Bij gebruik van een cv-ketel die cv-water aanvoert met een relatief hoge temperatuur (te hoog om door de vloer te pompen), zal de vloerverwarmingverdeler het aangeboden cv-water in temperatuur laten dalen door dit te mengen met het uit de vloer stromende (dus koelere) water te mengen met het warme cv-water van de cv-ketel. Vandaar dat dit een "mengverdeler" wordt genoemd.

Een mengverdeler is heel simpel te herkennen, die heeft namelijk altijd een circulatiepomp kijk maar eens op de foto in dit artikel.

Op die mengverdeler zit ook een thermostatisch ventiel die de temperatuur van het cv-water dat de vloer in gaat bepaalt. Het verhogen van de cv-watertemperatuur zoals in dit artikel wordt gesuggereerd, heeft dus geen enkele invloed. Want het cv-water in de vloer wordt niet warmer dan de stand van de thermostatische mengkraan.

Wil je het afgiftevermogen vergroten dan moet je dus de temperatuur op die mengkraan aanpassen.

Maar er is maar één goede oplossing, die mengverdeler "met pomp" moet vervangen worden door een gesloten verdeler "zonder pomp". Hierdoor kan de temperatuur van de warmtepomp (in vergelijking met de mengverdeler) omlaag, en dat levert voor iedere graad daling een besparing van circa 2% op je energierekening.

Daarnaast bespaar je ook de elektriciteitskosten van de circulatiepomp die nu niet meer nodig is. De circulatiepomp van de warmtepomp is krachtig genoeg om het cv-water door de vloerverwarming te pompen.

Tevens kan je nu de warmteafgifte van de vloer regelen, zoals dat eigenlijk hoort, door de temperatuur van het cv-water dat vanuit de cv-warmtepomp stroomt te variëren. In combinatie met een weersafhankelijke regeling en de vloerverwarming heb je dan een winnende combinatie, want een stuk zuiniger dan in combinatie met radiatoren of convectors.

Geen buffervat

Veel, maar gelukkig niet alle cv-installateurs vertonen een pavlovreactie bij het "P-woord". Bij pendelen wordt meteen een buffervat van stal gehaald. Vaak worden ze bij voorbaat geïnstalleerd, "om pendelen te voorkomen" zo wordt verteld.

Een buffervat is echter symptoombestrijding, de oorzaak wordt niet weggenomen, en die zit in de distributieleidingen en het afgiftesysteem.

Een buffervat zal het pendelen wel iets verminderen, maar het effect is marginaal. Daarnaast zorgt het buffervat dat het rendement van de cv-warmtepomp zal dalen, dus de energierekening stijgt.

Voorkom dus dat een buffervat geïnstalleerd wordt als pendelen wordt verwacht. Pak de problemen bij de kern aan en pas het afgiftesysteem aan.

Modulerende of aan/uit warmtebron

Bij pendelen is sprake van een onbalans tussen warmtebron en afgiftesysteem. Het vermogen van de warmtebron is dan hoger dan het vermogen dat het afgiftesysteem kan afgeven.

Een modulerende warmtepomp (of modulerende cv-ketel) kan, als deze ziet dat de cv-watertemperatuur (ongewenst) stijgt, en dus duid op te weinig afgiftevermogen van het afgiftesysteem, het vermogen aanpassen. Hoe verder hij kan terugmoduleren, hoe kleiner de kans op pendelen.

Bij een aan/uit warmtebron, zoals een aan/uit cv-warmtepomp levert hij het volle vermogen of niets. Het wisselende benodigde vermogen van de woning tijdens het stookseizoen, in hartje winter meer thermisch vermogen gewenst dan in herfst of lente, kan een aan/uit warmtepomp niet ondersteunen.

Dat lost hij op door de aan/uit tijd van de warmtepomp te regelen. Als voorbeeld, staat de aan/uit warmtepomp gedurende 2 uur aan en 1 uur uit (en dat herhaalt zich zo) dan is het gemiddelde opgewekte vermogen 66% van het zijn vermogen, bij 1 uur aan en 1 uur uit is dat 50%.

Dus een aan/uit warmtepomp regelt het gewenste vermogen door deze "in de tijd te moduleren". Dat levert dus per definitie meer schakelmomenten op dan een modulerende warmtepomp. Maar dat is dus geen pendelgedrag.

Maar ook een aan/uit warmtepomp kan pendelen, dat is te constateren als het verschil tussen de aanvoer en retour relatief gering is (warmte wordt niet voldoende afgegeven dus cv-water koelt niet voldoende af) en je de aanvoertemperatuur, dus ook de retourtemperatuur, relatief snel ziet oplopen.

  1. Voor de leesbaarheid schrijven we vanaf nu alleen nog maar cv-warmtepomp als we cv-warmtepomp of cv-ketel hadden moeten schrijven. Beide warmtebronnen kunnen last hebben van pendelen, maar vanwege de andere eigenschappen van een cv-warmtepomp zal het daar frequenter voorkomen. Hoewel de informatie in het artikel van toepassing is op beide warmtebronnen is het wel geschreven met de cv-warmtepomp in gedachte.
  2. Deze A7/W35 en A-7/W35 waarde hoort bij een lucht/water warmtepomp. Bij een water/water warmtepomp (bodemwarmte warmtepomp) wordt dit gespecificeerd als W7/W35, temperaturen onder het vriespunt bij bodemwarmte zijn zeer ongebruikelijk.

publicatie: 20230930

aanpassing/controle: 20240306

Foutje of aanvulling? Stuur ons een reactie

home­ >verwarming