formule voor het berekenen van de cop

Rekenen aan COP waarden

In dit artikel geven we een aantal COP gerelateerde formules waardoor je kan rekenen aan de vermogens van een warmtepomp.

Wat is het opgenomen elektrisch vermogen van een warmtepomp (gegeven het thermisch vermogen en de COP)?

Pel = Pout / COP

Stel dat een warmtepomp 6 kW thermisch vermogen afgeeft en een COP heeft van 4, wat is dan het opgenomen vermogen?

Pel = 6000 / 4

Pel = 1500 Watt

Wat is het opgenomen vermogen van een warmtepomp (gegeven het onttrokken vermogen aan de bron en een COP waarde)?

Pel = Pbron / (COP-1)

Stel dat een warmtepomp 6 kW thermisch vermogen aan de bron onttrekt en de COP van de warmtepomp is 4, wat is dat het benodigde elektrisch vermogen van de warmtepmop?

Pel = 6000 / (4-1)

Pel = 6000 / 3

Pel = 2000 Watt

Hoeveel thermisch vermogen levert een warmtepomp (gegeven vermogen bron en COP)

Pout = Pbron / (COP-1) x COP

Stel een warmtepomp onttrekt aan de bron 1,5 kW warmte met een COP van 3, hoeveel thermische vermogen levert dan de warmtepomp?

Pout = 1500 / (3-1) x 3

Pout = 1500 / 2 x 3

Pout = 750 x 3

Pout = 2250 Watt

Hoeveel thermisch vermogen onttrekt de warmtepomp aan de bron (gegeven het thermisch uitgangsvermogen en COP)?

Pbron = Pout x ((COP-1) / COP)

Stel dat een warmtepomp 4 kW thermisch vermogen afgeeft en een COP heeft van 4, hoeveel vermogen wordt dan aan de bron onttrokken?

Pbron = 5000 x ((4-1) / 4)

Pbron = 5000 x (3 / 4)

Pbron = 5000 x 0,75

Pbron = 3750 Watt

Definitie COP-waarde

COP is een afkorting van Coefficient of Performance, het rendement van een warmtepomp.

De COP is de uitkomst als je de hoeveelheid geleverde warmte deelt door de elektriciteit die de warmtepomp daarvoor nodig heeft.

Onttrekt een warmtepomp 6 kW "gratis" thermisch vermogen uit een bron en gebruikt hij daarvoor 2 kW elektrisch "betaald" vermogen, dan komt dus 8 kW thermisch vermogen beschikbaar. Dan is de COP 4. Immers 8/2=4, een rendement van 400%.

Om eerlijke vergelijkingen te kunnen maken is afgesproken in normen dat het vermogen van de regelelektronica en circulatiepomp buiten beschouwing gelaten wordt. Anders zou een warmtepomp met een extern aan te sluiten circulatiepomp een betere COP hebben dan een identieke warmtepomp met ingebouwde circulatiepomp.

Meer informatie is te lezen in het artikel over COP waarden en het artikel over Tlift waarbij we ingaan van welke factoren de COP waarde afhankelijk is.


publicatie: 20240314

aanpassing/controle: 20240314

Foutje of aanvulling? Stuur ons een reactie

home­ >formules