Kieswijzer luchtreinigers

Wanneer je een luchtreiniger wil gaan kopen is het slim om over een aantal dingen na te denken:

  • Wat wil je uit de lucht filteren?
  • Hoe groot is de ruimte die gefilterd moet worden?
  • Is het een slaapkamer, dus speelt het geluid van de luchtreiniger een grote rol?

Wat wil je uit de lucht filteren?

Luchtreinigers zijn te koop met verschillende filtertechnieken. Op deze pagina worden verschillende type filtertechnieken behandeld. In het fabrikanten- en modellen overzicht kan je zien wat voor filtertechnieken de verschillende modellen hebben.

Hoe groot is de ruimte die gefilterd moet worden?

Meet de lengte en breedte van de ruimte en vermenigvuldig deze waarden met elkaar. Je krijgt dan de vloeroppervlakte in vierkante meter. Voorbeeld: je wilt een slaapkamer van 3,3 breed en 4,7 meter lang voorzien van een luchtreiniger. De oppervlakte van deze kamer is 3,3 x 4,7 = 15,51 m2. Je moet dan een model kiezen die minimaal geschikt is voor ruimten tot 16 m2. Je vindt dit gegeven bij "ruimten tot".

Luchtreiniger in de slaapkamer

Luchtreinigers bezitten, een uitzondering daargelaten, altijd een ventilator. Deze maakt natuurlijk een beetje geluid. Maar een beetje kan in de nacht behoorlijk irritant zijn. Kijk daarom bij het fabrikanten- en modellen overzicht naar een luchtreiniger met een zo'n laag mogelijke geluidsbijdrage. Deze wordt uitgedrukt in dB. Je vindt dit bij "geluid (laagste stand)".


publicatie: 20190901

aanpassing/controle: 20230813

Foutje of aanvulling? Stuur ons een reactie

home­ >luchtbehandeling