FAQ luchtbehandeling

faq

In deze faq worden de meest gebruikte afkortingen en termen die je tegenkomt bij luchtreinigers, luchtbevochtigers en luchtontvochtigers nader toegelicht.

Actief koolfilter

In veel, maar niet alle luchtreinigers bevindt zich (ook) een actief koolfilter. Dit filter verwijderd vervelende geuren en gassen uit de lucht zoals etensgeuren, rook maar ook VOC's.

Allergenen

Verontreinigingen in de lucht die een allergische reactie kunnen opwekken. Bekende allergenen zijn pollen, huisstof, menselijke of dierlijke huidschilfers en schimmels. Een zeer bekend allergeen zijn de huidschilfers van de huisstofmijt.

CARB certificatie

CARB is de afkorting van California Air Resources Board. Dit is een overheidsorgaan uit de Verenigde Staten dat zich bezig houdt met (het tegengaan van) luchtvervuiling en heeft onder andere regels opgesteld waaraan luchtzuiveraars moeten voldoen.

CADR

De afkorting CADR staar voor Clean Air Delivery Rate, in het Nederlands, het volume van de gefilterde lucht (met een bepaalde kwaliteit). Het is een eenheid van het volume van geschoonde lucht waarmee je luchtreinigers onderling kan vergelijken. De CADR waarde wordt uitgedrukt in het aantal kubieke meters lucht dat per uur gefilterd is. Dus een CADR van 120 m3/uur (soms ook wel geschreven als m3/h) geeft aan dat de luchtreiniger (meestal in de hoogste stand) 120 kubieke meter per uur kan filteren. Hoe hoger deze waarde hoe grotere de ruimtes kunnen zijn waarbij de luchtreiniger ingezet kan worden óf de snelheid waarmee de lucht gereinigd kan woren (denk aan een ruimte met rokende mensen / etensluchten / fijnstof door koken/braden).

Fijnstof

Fijnstof zijn kleine vaste deeltjes met afmetingen van 10 micron (miljoenste meter) en kleiner die in de lucht zweven en uiteindelijk in je longen komen en in bij zeer kleine stofdeeltjes zelfs in je bloedbanen. Algemeen wordt aangenomen dat fijnstof slecht is voor je gezondheid. Zo is er een relatie gevonden tussen de concentratie van fijn fijnstof en een vermindering op de gemiddelde leeftijd.

Fijnstof wordt ingedeeld naar de grootte van de stofdeeltjes. PM10 staat voor fijnstof (Particulate Matter) van 10 micron (tien miljoenste meter) en groter. PM2.5 staat voor fijnstof met afmetingen van 2,5 micron en groter.

Fijnstof komt overal om ons heen vrij. Een aantal voorbeelden: slijtende autobanden, slijtende remschijven, schuren/slijpen van voorwerpen, verbranding van aardgas (koken), verbrandingsmotoren (brommer, auto, vliegtuig), verbranding van hout (open haard), afvalverbrandingscentrale, maar fijnstof onstaat ook in veehouderijen.

Ultra fijnstof

Ultra fijnstof is fijnstof met haast onmetelijk kleine afmetingen van 0,1 micrometer (100 nanometer of één tiende miljoenste meter) en kent de Engelse afkorting UFP.

HEPA

hepa filter

Afkorting voor High-Efficiency Particulate Air. Dit is, zonder overdrijving, een extreem goede luchtfilter die ontwikkeld is in de VS ten tijde van de koude oorlog om tijdens nucleaire aanvallen de lucht te zuiveren in schuilkelders. HEPA wordt tegenwoordig gebruikt in ruimten waar lucht vrijwel geen verontreinigingen mag bevatten zoals operatiekamers, fabrieken waar computerchips worden gemaakt en andere fijne elektronica en mechanica zoals bij de productie van satellieten. HEPA filters zijn niet "de oplossing" voor iedere vorm van luchtvervuiling, maar neemt wel een zeer groot deel voor zijn rekening.

Dat een HEPA filter enorm goed de lucht kan reinigen blijkt wel dat deeltjes die groter zijn dan zo'n 0,02 micrometer, of anders geschreven 0,000.02 millimeter, nog tegen gehouden worden. De meeste bacteriën en virussen zijn groter en blijven dus achter in het filter.

Ionisatie/plasma

Een techniek waarbij de langs stromende lucht onder zeer hoge spanning wordt gebracht waardoor negatief geladen ionen ontstaan. Deze hechten zich aan verontreinigingen in de lucht en slaan dan neer. Dit neerslaan kan in het apparaat plaatsvinden, als daarvoor een voorziening is getroffen die dan ook uitneembaar en wasbaar is. Bij de goedkopere luchtreinigers, die zo'n afwasbare voorziening hebben, zal de verontreiniging buiten het apparaat neerslaan zoals op muren, kastjes, vloeren en dergelijke. Het vormt daar een dunne zwarte laag die met een vochtige doek af te nemen is.

PM10

PM10 staat voor Particulate Matter 10, het is een maateenheid om aan te geven hoeveel fijnstof met een afmeting van 10 micrometer (0,000.01 meter of 0,01 millimeter) en groter zich in de lucht bevindt.

PM2.5

PM10 staat voor Particulate Matter 2.5, het is een maateenheid om aan te geven hoeveel fijnstof met een afmeting van 2,5 micrometer (0,000.002.5 meter of 0,002.5 millimeter) en groter zich in de lucht bevindt.

UFP

UFP is een Engelse afkorting van Ultra Fine Particle. Fijnstof met afmetingen kleiner dan 0,1 micrometer (0,000.000.1 meter of 0,000.1 millimeter). In het Nederlands wordt dit Ultra fijnstof genoemd.

UV-C licht

De werking van UV-C licht in een luchtreiniger is gebaseerd op het feit dat de celwanden van levende organismen onder invloed van UV-C licht defect raken waardoor deze organismen doodgaan. UV-C licht wordt, bij luchtreinigers, vooral ingezet om bacteriën en virussen te doden.

VOC's

De afkorting VOC staat voor Volatile Organic Compounds. In het Nederlands: vluchtige organische stoffen en de Nederlandse afkorting is daarom VOS.

VOS

VOS staat voor vluchtige organische stoffen. Het zijn stoffen die bij kamertemperatuur makkelijk verdampen en die, in veel gevallen, niet gezond zijn om in te ademen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld oplosmiddelen van verf (zoals terpentine), gassen uit luchtverfrissers, dampen uit schoonmaakmiddelen (denk aan ammonia) maar ook gassen die vrijkomen uit kunststoffen zoals PVC (weekmakers) en bouwmaterialen zoals formaldehyde uit spaanplaat. Deze vluchtige stoffen worden grotendeels door een actief koolfilter uit de lucht gefilterd.


publicatie: 20210901

aanpassing/controle: 20240102

Foutje of aanvulling? Stuur ons een reactie

home­ >luchtbehandeling