Tlift

tlift

Tlift is het temperatuurverschil bij een cv-warmtepomp tussen de bron (zoals buitentemperatuur of grondwatertemperatuur) en de temperatuur van het afgiftesysteem. Hoe groter de Tlift, hoe lager het rendement van de cv-warmtepomp (dus hoe hoger het energieverbruik).

Categorie: verwarming, koeling

Betekenis

Het rendement van een cv-warmtepomp wordt voornamelijk bepaald door het verschil in temperatuur tussen de bron en het afgiftesysteem. Dat verschil, "de lift in temperatuur" wordt Tlift genoemd, vaak geschreven als Tlift.

Een cv-warmtepomp onttrekt aan de bron thermische energie. Die bron is bijvoorbeeld de buitenlucht, ventilatielucht, bodemwarmte of oppervlaktewater. Het afgiftesysteem is vrijwel altijd het water in het cv-systeem, dan wel het tapwater in de boiler dat verwarmd wordt.

De cv-warmtepomp onttrekt bijvoorbeeld warmte uit de buitenlucht die bijvoorbeeld 4 graden Celsius is. De compressor in de warmtepomp moet dit verhogen naar bijvoorbeeld 35 graden Celsius, de temperatuur van het cv-water in het afgiftesysteem. Dat is een Tlift van 35-4=31°C.

Het rendement (COP) verschilt enigszins tussen cv-warmtepompen van verschillende fabrikanten en modellen, maar in alle gevallen geldt dat het rendement beter wordt bij een lager Tlift en slechter wordt bij een hogere Tlift.

Een vuistregel is dat een verlaging van 1°C in de Tlift een rendementsverbetering oplevert van circa 2%. Gebruikt je cv-warmtepomp een cv-watertemperatuur van bijvoorbeeld 45°C (vaak zie je dit bij gebruik van radiatoren) en je zou dit verlagen naar 35°C, dus een verlaging van Tlift met 10°C, dan zal het rendement met circa 20% stijgen, dus zal je elektriciteitsrekening dalen met 20%. Omgekeerd is ook waar, laat je de cv-watertemperatuur met bijvoorbeeld 5°C stijgen, dus een Tlift die 5°C hoger is, dan zal het rendement circa 10% dalen, dus het verbruik met 10% stijgen.

Vanwege dit fenomeen (een natuurkundig wetmatigheid die beschreven is in de carnotcyclus) werkt een cv-warmtepomp bij voorkeur met een zeer lage temperatuur in het afgiftesysteem. Een cv-ketel gebruikt bijvoorbeeld een cv-watertemperatuur van 70°C, maar een cv-warmtepomp werkt bij voorkeur met 35°C of nog lager. Die lage temperatuur zorgt dat je afgiftesysteem flink minder warmte afgeeft. Daarom is het verstandig om het afgiftesysteem aan te passen bij gebruik van een cv-warmtepomp en gebruik je bij voorkeur radiatoren met een grotere warmteafgifte dan voorheen (beter nog, maar kostbaar, schakel je over op vloerverwarming). Advies is om bestaande radiatoren te vervangen voor Type 33 radiatoren. Als je vloerverwarming hebt die je al gebruikte met een cv-ketel, dan kan de woning warm gehouden worden met een cv-watertemperatuur van rond de 28 graden Celsius. Dit vereist wel dat je de bestaande open vloerverwarmingverdeler "met pomp" vervangt voor een gesloten vloerverwarmingverdeler "zonder pomp".

Nu zal je ook begrijpen waarom HT-warmtepompen (Hoge Temperatuur - warmtepomp) waarbij men claimt dat ze een hoge cv-watertemperatuur kunnen maken waardoor je de bestaande radiatoren kan blijven gebruiken van je cv-ketel, leuk verzonnen marketingpraat is. Technisch heeft men gelijk, maar het rendement bij een hoge cv-watertemperatuur is zo beroerd dat je dit gewoonweg niet wil hebben. Dat kost je dagelijks geld. Een 100% (of nog) hogere elektriciteitsrekening bij een HT-warmtepomp, in vergelijking met een normale cv-warmtepomp is niet ongewoon.

Ook wordt nu gelijk duidelijk dat een lucht/water warmtepomp meer elektriciteit verbruikt als het buiten hard vriest in vergelijking met temperaturen boven het vriespunt. Hoe lager de buitemperatuur, hoe hoger de Tlift, hoe slechter het rendement, dus hoger energieverbruik.

Klimaatproductenglossarium

In dit glossarium zijn nog veel meer termen te vinden, van "aanlegthermostaat" tot "zonnecollector", zie het klimaatproductenglossarium


publicatie: 20230930

aanpassing/controle: 20230930

Foutje of aanvulling? Stuur ons een reactie

home­ >glossarium