thermische energie

thermische

Thermische energie is de energie die zich in een stof bevindt en wordt veroorzaakt door het trillen van atomen. Als thermische energie naar een stof overgedragen wordt (vanuit een andere stof) heet dit "verwarmen", wanneer thermische energie juist afgestaan wordt aan een andere stof dan heet dit "koelen". De thermische energie van een stof kan gemeten worden met een thermometer en wordt uitgedrukt in Kelvin (K) of graden Celsius (°C), in sommige landen gebruikt men nog Fahrenheit (F).

Categorie: verwarming, koeling
Vertaling: Engels: thermal energy

Betekenis

Thermische energie is de potentiële energie die zich in een (vaste, vloeibare of gasvormige) stof bevindt en wordt veroorzaakt door het trillen van atomen (moleculen).

Wanneer thermische energie via straling, convectie of conductie overgedragen wordt aan een andere stof, wordt die overdracht "warmte" of "verwarming" genoemd. De ene stof heeft dan minder thermische energie dan de ander en de thermische energie stroomt altijd van het hogere naar het lagere potentieel. Wanneer thermische energie in tegenovergestelde richting wordt overgedragen (van een warmer naar een koelere stof) is er sprake van "koude" of "verkoeling".

Het nadeel van de term warmte is dat men denkt aan het woord "warm", temperaturen onder de 21°C en zeker onder de 0°C worden als koud beoordeeld, maar bevatten nog steeds (heel veel) thermische energie.

Zo onttrekt een lucht/water warmtepomp veel thermische energie (dus warmte) uit de buitenlucht met een temperatuur van -4°C (temperatuur als voorbeeld). Nadat de lucht door de cv-warmtepomp is gestroomd, en dus thermische energie heeft onttrokken aan de lucht, is de temperatuur gedaald tot bijvoorbeeld -14°C.

Een warmtepomp kan dus thermische energie (warmte) onttrekken uit buitenlucht bij temperaturen onder het vriespunt.

Die onttrokken thermische wordt door de warmtepomp op een hogere temperatuur gebracht, bijvoorbeeld van -4 naar +30°C en wordt dan gebruikt voor het verwarmen van een woning.

De thermische energie van een stof kan gemeten worden met een temperatuurmeter of thermometer en die drukt die waarde uit in graden Celsius (°C), in sommige landen wordt nog Fahrenheit gebruikt (F) en wetenschappers drukken de temperatuur uit in Kelvin (K).

Het (belangrijkste) verschil tussen deze drie eenheden C, F, K, is wat voor definitie wordt gebruikt voor de waarde nul. Bij Celsius betekent de waarde nul het punt waarbij water overgaat van een vloeistof naar een vaste stof (ijs) uitgaande van een gemiddelde luchtdruk. Fahrenheit gebruikte voor de waarde nul de temperatuur in een mengsel van ijs, water en ammoniumchloride (dat is -17,8°C). Kelvin gebruikte het absolute nulpunt (0 K), waarbij de atomen niet meer trillen, als het nulpunt. Dat is grofweg bij -273°C. Dus 0°C is gelijk aan +273 K.

Klimaatproductenglossarium

In dit glossarium zijn nog veel meer termen te vinden, van "aanlegthermostaat" tot "zonnecollector", zie het klimaatproductenglossarium


publicatie: 20230930

aanpassing/controle: 20231215

Foutje of aanvulling? Stuur ons een reactie

home­ >glossarium