thermisch vermogen

thermisch

Het thermisch vermogen, is de warmte die een warmtebron afstaat uitgedrukt in Watt.

Categorie: verwarming, afgiftesysteem, cv-ketel, cv-warmtepomp

Betekenis

Bij een warmtebron, zoals een cv-ketel, cv-warmtepomp of elektrisch verwarmingselement, is er altijd sprake van twee soorten vermogens. Het vermogen dat je "er in stopt" en het vermogen dat als warmte "er uit komt".

Die twee vermogens zijn meestal niet aan elkaar gelijk. Het thermisch vermogen is lager als er sprake is van verlies (zoals warmte die zich in de rookgassen bevindt bij een cv-ketel), of hij is hoger als "gratis" energie wordt toegevoerd zoals bij een cv-warmtepomp die niet alleen elektrische energie gebruikt (voor de compressor) maar ook "uit de bron" (buitenlucht of bodemwarmte) "gratis" vermogen beschikbaar komt (waardoor het rendement in praktische zin hoger is dan 100%; zuiver technisch is dit onjuist en is het rendement per definitie altijd lager dan 100%).

Bij een elektrisch verwarmingselement stop je er bijvoorbeeld 1000 Watt in, dat wordt het opgenomen elektrisch vermogen genoemd, en komt er ook 1000 Watt aan warmte uit. Dat wordt het thermisch vermogen genoemd. Dat is een COP van 1 (of 100% rendement).

Bij een cv-warmtepomp stop je er bijvoorbeeld 1000 Watt elektrisch vermogen in, maar krijg je er circa 4000 Watt thermisch vermogen (warmte) voor terug. Dat is een COP van 4 (of 400% rendement).

Een cv-ketel gebruikt gas om warmte te maken (geen elektriciteit zoals hiervoor). Wanneer dit gas verbrandt wordt ontstaat er warmte, maar niet alle warmte wordt nuttig gebruikt. In de praktijk blijkt het rendement circa 65-94% te zijn (afhankelijk of je warm water maakt voor de douche of de woning verwarmd).

1 m3 aardgas heeft energiepotentieel (dus geen vermogen maar energie, dus geen Watt maar kWu) van 9,77 kWu maar de cv-ketel zal hiervan in de praktijk gemiddeld circa 80%, dus 9,77 x 0,8 = 7,816 kWu aan thermische energie beschikbaar stellen. Dat is een COP van 0,8.

Dat bij een HR-ketel vaak een rendement wordt genoemd van 107% is feitelijk onjuist maar dat komt vanwege een historisch gegroeide methode van meten. Zie het lemma bovenwaarde.

Thermisch vermogen wordt afgekort als Pth P als afkorting voor vermogen [Power], th als afkorting van thermisch of Wth al eenheid van vermogen [Watt].

Het elektrisch vermogen wordt afgekort als Pe of We (de e van elektrisch).

  1. Gebaseerd op dit rapport: https://duurzaamberggierslanden.nl/wp-content/uploads/2022/07/Rapportage-Rendement-HR-ketel.pdf

Klimaatproductenglossarium

In dit glossarium zijn nog veel meer termen te vinden, van "aanlegthermostaat" tot "zonnecollector", zie het klimaatproductenglossarium


publicatie: 20240119

aanpassing/controle: 20240119

Foutje of aanvulling? Stuur ons een reactie

home­ >glossarium