Ta (afkorting)

ta

Ta is de afkorting voor temperatuur aanvoer (de aanvoertemperatuur).

Categorie: verwarming, koeling
Synoniem: Taanvoer
Gerelateerd: Taanvoer, Tr, Tb

Betekenis

Ta is een afkorting die gebruikt wordt om de temperatuur van de aanvoer aan te geven, ook wel als Taanvoer geschreven. Wanneer Ta=35 geschreven staat, dan wordt bedoeld dat de aanvoer een waarde heeft van 35°C, dat is dus de temperatuur van het water dat aangevoerd wordt (gestuurd wordt naar) naar het afgiftesysteem. Bij verwarmen is de aanvoertemperatuur altijd warmer dan de retourtemperatuur. Immers in het afgiftesysteem is warmte afgegeven, dus zakt de temperatuur van het terugstromend water (de retourtemperatuur: Tr).

Klimaatproductenglossarium

In dit glossarium zijn nog veel meer termen te vinden, van "aanlegthermostaat" tot "zonnecollector", zie het klimaatproductenglossarium


publicatie: 20230930

aanpassing/controle: 20231215

Foutje of aanvulling? Stuur ons een reactie

home­ >glossarium