radiator

radiator

Een radiator kan een onderdeel zijn van het afgiftesysteem en staat warmte af aan de omgeving.

Categorie: verwarming, afgiftesysteem
Gerelateerd: afgiftesysteem, convector. ventilatorconvector, radiatorventilator, thermostatische radiatorkraan, voetventiel, paneelradiator

Betekenis

De radiator is een van de meest gebruikte onderdelen van het afgiftesysteem. De meest gebruikte radiator is de paneelradiator die de vorm heeft van een metalen doos waar het warme verwarmingswater doorstroomt en warmte afgeeft aan de omgeving.

Ondanks de naam radiator, die doet vermoeden dat de warmteoverdracht plaatst vindt van radiatie (straling), is dit maar zeer beperkt het geval. De belangrijkste warmteoverdracht, zeker tegenwoordig waarbij het cv-water een lage temperatuur heeft, vindt plaatst door convectie. Daarom zou, technisch gezien, een radiator beter een convector kunnen heten.

De meest toegepaste radiator is de paneelradiator. Een radiator kan voorzien zijn van een zogenaamd voetventiel waardoor het debiet (volumestroom) beperkt kan worden waarmee het verwarmingssysteem waterzijdig ingeregeld kan worden.

Een radiator heeft altijd een ontluchtingsventiel daarmee kan je de radiator ontluchten. Omdat het ontluchtingsventiel aan één zijde zit moet je een radiator niet precies waterpas monteren maar een klein beetje schuin waarbij het hoogste gedeelte aan de zijde van het ontluchtingsventiel waardoor de lucht altijd zich bij dit ventiel verzamelt.

Een radiator kan voorzien worden van een thermostatische radiatorkraan die de toevoer van cv-water zal beperken of zelfs stoppen als de ruimtetemperatuur warmer is dan een ingestelde temperatuur. Deze manier van temperatuurregeling wordt een naregeling genoemd. Dit wordt soms toegepast in combinatie met een kamerthermostaat maar dat werkt niet goed omdat de woonkamer vak wel warm is terwijl andere ruimtes nog niet voldoende warm zijn. In plaats van een temperatuurregeling met een thermostaat is het verstandiger gebruik te maken van een weersafhankelijke regeling eventueel voorzien van een ruimtecompensatie.

  1. Een object dat warmer is dan zijn omgeving staat warmte af met radiatie (straling, directe warmtestraling) en convectie (warme luchtstroming). Hoe warmer (heter) het object is, hoe groter het aandeel van radiatie is en het convectie aandeel lager. Denk aan een terrasverwarmer, of in woningen toegepaste infraroodpanelen, die door zijn relatief hoge temperatuur (circa 90-200°C) zeer veel radiatie (directe warmtestraling) heeft en een zeer beperkte vorm van convectie. Aan de andere kant van het spectrum bevindt zich een vloerverwarming, die bijvoorbeeld een temperatuur heeft van 28°C waarbij vrijwel alleen maar sprake is van convectie en de radiatie een verwaarloosbaar aandeel heeft. Radiatoren die in de 20e eeuw nog gebruikt werden in combinatie met een cv-watertemperatuur van 90°C hadden veel convectie maar een flink en zeer goed voelbaar deel bestond uit radiatie.

Klimaatproductenglossarium

In dit glossarium zijn nog veel meer termen te vinden, van "aanlegthermostaat" tot "zonnecollector", zie het klimaatproductenglossarium


publicatie: 20230930

aanpassing/controle: 20230930

Foutje of aanvulling? Stuur ons een reactie

home­ >glossarium