koevlaasformule

koevlaasformule

De koevlaasformule is een eenvoudige formule waarmee je, op basis van het gasverbruik van je woning per jaar, een goede inschatting kan maken van het vermogen dat de warmtepomp moet bezitten die je wil kopen.

Categorie: verwarming
Gerelateerd: /glossarium/warmteverliesberekening, transmissieberekening, cv-warmtepomp

Betekenis

Wanneer je een cv-warmtepomp wil kopen ter vervanging van je huidige cv-ketel is het zéér belangrijk dat je weet wat het vermogen moet zijn van je warmtepomp. Het vermogen van je huidige cv-ketel is daarbij totaal niet een leidraad omdat het vermogen van een cv-ketel altijd zéér overgedimensioneerd is.

Koop je een cv-warmtepomp met een te gering vermogen, als voorbeeld: je hebt een vermogen van 8 kW nodig, maar je koopt een warmtepomp van 7 of 6 kW, dan krijg je de woning tijdens de koudste dagen niet voldoende op temperatuur. Koop je een te grote warmtepomp, in dit voorbeeld met een vermogen van zeg 10 of 11 kW, dan is dat ook niet goed. Een cv-warmtepomp met een te groot vermogen zal een negatieve invloed hebben op de levensduur omdat de warmtepomp dan gaat pendelen.

De wetenschappelijk aanbevolen methode is om van je woning een warmteverliesberekening te laten maken. Dat doet een deskundige, is lastig en tijdrovend (dus duur). Maar gelukkig hebben we de koevlaasformule. Een vuistregel waarmee je heel makkelijk een zeer goede inschatting kan maken wat het vermogen van je warmtepomp moet zijn, gebaseerd op je huidige gasverbruik per jaar in m3. Die koevlaasformule luidt:

Vermogen warmtepomp in kW (afgerond naar boven) = gasverbruik x 8 / 1650

Stel je gasverbruik was de afgelopen jaren circa 1500 m3 gas per jaar. Dat wordt de berekening: 1500 x 8 / 1650 = 7,27 kW en dat afgerond naar boven is 8 kW. Een cv-warmtepomp met een vermogen van 8 kW zou in jouw woning goed passen. Dit vermogen is van toepassing op een all-electric warmtepomp en dus niet op een hybride warmtepomp want die laatste heeft altijd (bewust) een te laag vermogen omdat in de koudste dagen de cv-ketel bijspringt.

We kunnen het volgende niet genoeg benadrukken: bij veel aankopen is vaak "meer is beter" zoals isolatie, motorvermogen van een auto, de actieradius, het aantal zonnepanelen op je dak, en het gold ook (min of meer) ook voor het vermogen van een cv-ketel. Maar dit geldt uitdrukkelijk niet voor het vermogen van een cv-warmtepomp.

Een warmtepomp met te veel vermogen moet steeds in- en uitschakelen (pendelen) en dat is funest voor zijn levensduur (en warmtepompen zijn veel te duur om maar te vervangen). Een warmtepomp wordt helemaal gelukkig als hij uren en uren achtereen (dagen of weken achtereen is helemaal goed) continue (op een laag pitje) mag draaien. Dat is alleen maar mogelijk als het afgegeven vermogen zo dicht mogelijk komt bij het thermisch vermogensverlies op dat moment van je woning.

Het gasverbruik geeft een zeer goed beeld hoeveel energie die je het afgelopen jaar hebt verbruikt (energie is vermogen maal tijd, dus kW maal uur = kWu). De energie die in een kuub aardgas "zit" is namelijk vrij makkelijk om te rekenen door het aantal kubieke meters te vermenigvuldigen met circa acht. Die waarde acht is hier een iets conservatieve waarde en is terug te vinden in de koevlaasformule. Dus 1 m3 aardgas komt ongeveer overeen met 8 kWu energie (als het gas in een HR cv-ketel wordt verbrand).

Deze formule houdt rekening met een doorsnee gebruik van warm tapwater dat verwarmd wordt door de cv-warmtepomp. Wanneer je het warme water door een warmtepompboiler laat maken dan zal het berekende vermogen te veel zijn en bijstelling behoeven.

De stelling van Pythagoras, de 1e wet van Newton, de 3e wet van Kepler en Einstein's e=mc2 formule bevatten allemaal namen van wetenschappers van faam. Is Koevlaas een wetenschapper waar we als Nederlanders trots op mogen zijn? De naam koevlaas blijkt de forum-nickname te zijn van een gerespecteerde warmtepompinstallateur die op basis van zijn ervaring deze formule bedacht heeft en blijk keer op keer in de praktijk goed te kloppen.

Klimaatproductenglossarium

In dit glossarium zijn nog veel meer termen te vinden, van "aanlegthermostaat" tot "zonnecollector", zie het klimaatproductenglossarium


publicatie: 20230930

aanpassing/controle: 20230930

Foutje of aanvulling? Stuur ons een reactie

home­ >glossarium