HT-warmtepomp

ht-warmtepomp

Een HT-warmtepomp is een Hoge Temperatuur warmtepomp en is in staat om water te produceren met een temperatuur tot circa 70 graden Celsius.

Categorie: verwarming

Betekenis

Tot het moment dat de HT-warmtepompen rond 2022 op de markt kwamen werkten de warmtepompen met een maximum temperatuur van circa 55 graden. De HT-warmtepomp kan het water voor cv of het tapwater verwarmen tot wel 70°C.

De fabrikanten die een HT-warmtepomp op de markt brachten gebruiken als voordeel dat woningen zonder aanpassingen op hun afgiftesysteem de woning warm kunnen maken, juist omdat de warmtepomp in staat is zeer warm cv-water te maken. De fabrikanten vertellen echter niet dat het huis verwarmen met een warmtepomp op deze hoge temperatuur helemaal niet economisch is en verre van milieuvriendelijk. Ter illustratie. een warmtepomp die niet op 35 graden maar op 60 graden werkt zal circa 50% meer energie verbruiken. Het beperken van de watertemperatuur in een cv-installatie is dus financieel erg aantrekkelijk. Het voordeel van een HT-warmtepomp is dat deze de boiler zonder hulpelement op een temperatuur van 60°C kunnen brengen.

Klimaatproductenglossarium

In dit glossarium zijn nog veel meer termen te vinden, van "aanlegthermostaat" tot "zonnecollector", zie het klimaatproductenglossarium


publicatie: 20230930

aanpassing/controle: 20230930

Foutje of aanvulling? Stuur ons een reactie

home­ >glossarium