cv-watertemperatuur

cv-watertemperatuur

Met de cv-watertemperatuur wordt de temperatuur bedoeld van het water dat door leidingen van een centraal verwarmingssysteem stroomt.

Categorie: verwarming, cv-ketel, cv-warmtepomp
Vertaling: Engels: flow temperature
Gerelateerd: afgiftesysteem, cv-warmtepomp, cv-ketel, centrale verwarming

Betekenis

Door een centraal verwarmingssysteem stroomt water door de buizen (de aanvoerleiding en retourleiding), het afgiftesysteem (zoals radiatoren of vloerverwarming) en de warmtebron (zoals cv-warmtepomp en cv-ketel).

De temperatuur van dit water kan bij de warmtebron (doorgaans) ingesteld worden. Traditioneel gebruikten cv-ketels een hoge cv-watertemperatuur. Ooit was dit 90°C en door de jaren heen is dit afgezakt naar 60°C.

De reden dat door de tijd de temperatuur van het cv-water steeds lager werd ingesteld komt omdat hoe lager de temperatuur, hoe zuiniger de cv-ketel werkte, dus hoe minder gas deze gebruikte. Dit geldt vooral voor de condenserende HR-ketel.

Nog sterker dan bij cv-ketels speelt bij cv-warmtepompen de hoogte van de watertemperatuur een rol. Deze moet zo laag mogelijk zijn. Een cv-warmtepomp heeft moeite om het cv-water warmer te maken dan circa 50°C. De warmtepomp voelt zich prettiger bij een watertemperatuur van 35 liever nog 30°C. Meer informatie hierover is te lezen over de COP-waarde van een cv-warmtepomp.

Overigens, in het cv-systeem is niets sprake van één bepaalde temperatuur. De warmtebron stuurt water de leidingen in en heeft dan bijvoorbeeld een temperatuur van 35°C, dat wordt de aanvoertemperatuur afgekort Ta genoemd. Nadat het water door het afgiftesysteem is gestroomd en een beetje afgekoeld is, zal de temperatuur bijvoorbeeld 30°C zijn. Het water dat weer terugstroomt naar de warmtebron noemt met de retourwater en de temperatuur daarvan de retourwatertemperatuur afgekort Tr.

Let op: we hebben het in dit geval niet over het warme water dat gebruikt wordt voor een douche of bad, dat wordt namelijk het tapwater genoemd.

Klimaatproductenglossarium

In dit glossarium zijn nog veel meer termen te vinden, van "aanlegthermostaat" tot "zonnecollector", zie het klimaatproductenglossarium


publicatie: 20230930

aanpassing/controle: 20231215

Foutje of aanvulling? Stuur ons een reactie

home­ >glossarium