cv-warmtepomp

cv-warmtepomp<br>All electric water/water warmtepomp<br>(Nibe S1255)
cv-warmtepomp
All electric water/water warmtepomp
(Nibe S1255)

Een cv-warmtepomp is een generieke naam voor een warmtebron die in een centraal verwarmingssysteem gebruik maakt van een warmtepomp.

Categorie: verwarming, koeling, cv-warmtepomp
Synoniem: cvwp, CVWP, CV-warmtepomp
Gerelateerd: hybride warmtepomp, all-electric warmtepomp, all-electric ready hybride warmtepomp, all-electric ready semi-hybride warmtepomp

Betekenis

Een cv-warmtepomp (waarom noemen we die zo?) is een generieke naam voor een centraal opgesteld apparaat in een centraal verwarmingssysteem (cv) die een warmtepomp gebruikt voor de productie van warmte: een warmtepomp voor een cv, een cv-warmtepomp dus.

De cv-warmtepomp onttrekt de thermische energie (warmte) uit een bron buiten de woning die geheel gratis is, zoals buitenlucht, aardwarmte of oppervlaktewater of er wordt gebruik gemaakt van (gratis) warmte die zich in de ventilatielucht bevindt die anders toch niet benut werd een naar buiten wordt geblazen door de mechanische ventilatie.

Wat maakt een warmtepomp zo aantrekkelijk?

Om te doorgronden hoe een cv-warmtepomp werkt én zo energiezuinig, dus goedkoop in gebruik is, leggen we eerst iets uit over een koelkast. Een koelkast zal je denken? Ja, want zonder dat je het wist heb je al een warmtepomp in huis, die zit namelijk in je koelkast.

Wanneer je een fles frisdrank in de koelkast zet en die heeft een temperatuur van bijvoorbeeld 14°C dan wordt hij door de koelkast afgekoeld tot 4°C. De koelkast onttrekt 10°C thermische energie (warmte) uit het product. Dit koelen is mogelijk omdat een warmtepomp altijd een koude en een warme kant heeft. De koude kant koelt de producten af en de onttrokken warmte wordt door de warmtepomp in temperatuur verhoogd door de compressor en die warmte komt er aan de warme kant van de warmtepomp weer uit. Aan de achterzijde van de koelkast zit een zwart metalen rooster en daar staat de warmtepomp van de koelkast zijn warmte af en die temperatuur is daar ongeveer 35°C.

Een cv-warmtepomp werkt exact gelijk aan een koelkast, alleen koelt hij de buitenlucht af (of de warmte in de grond, of oppervlaktewater of ventilatielucht). Zo zuigt bijvoorbeeld een buitenunit van een lucht/water cv-warmtepomp buitenlucht aan van bijvoorbeeld 6°C en koelt dit af tot bijvoorbeeld -2°C (dit werkt ook bij lagere temperaturen zoals van -2°C naar -10°C) en onttrekt dus warmte aan de buitenlucht.

Maar deze "warmte" is veel te laag van temperatuur om daarmee een woning te verwarmen. In de warmtepomp zorgt de compressor dat de temperatuur van de onttrokken warmte verhoogt wordt naar bijvoorbeeld 40°C. De compressor die zorgt voor deze temperatuurstijging werkt op elektriciteit.

Wat cv-warmtepompen zo interessant maakt is dat de warmte die de warmtepomp afgeeft aan de woning voor circa 20% afkomstig is uit betaalde elektriciteit (voor de compressor) en 80% "gratis" warmte uit de buitenlucht (of een andere gratis bron) komt.

Dus, hoewel een cv-warmtepomp veel elektriciteit gebruikt, zijn de kosten hiervan circa 50% lager dan dat je de woning op gas laat verwarmen. Dat het energierekening significant daalt staat buiten kijf. Maar daar staat een hoge investering tegenover. De vraag is of de energiebesparing de kosten van de investering kan goedmaken. Hoe je dat uitrekent leggen we uit in het artikel over de terugverdientijd van een cv-warmtepomp.

Uitvoeringen

De cv-warmtepomp kan bestaan uit één apparaat en dat wordt een monoblock cv-warmtepomp of kortweg monoblock genoemd. Maar de cv-warmtepomp kan functioneel ook verdeeld zijn over twee apparaten en dat wordt een split cv-warmtepomp of biblock cv-warmtepomp of kortweg biblock genoemd. Het ene deel onttrekt warmte uit de bron, zoals een buitenunit bij een lucht/water warmtepomp. Het binnendeel wordt de hydromodule genoemd en deze is aangesloten op de aanvoerleiding en retourleiding van de centrale verwarming waar de warmte overdragen wordt op het cv-water. De overdracht van de warmte van het buiten- naar het binnendeel vinden afhankelijk van het model plaats met koudemiddelleidingen of "normale" (maar wel dikke) cv-leidingen.

Hybride of all-electric?

Naast het verschil tussen de monoblock en biblock uitvoering wordt er ook nog een onderscheid gemaakt tussen een hybride warmtepomp en een all-electric warmtepomp.

De hybride warmtepomp werkt samen met de bestaande cv-ketel. De hybride warmtepomp zorgt voor de verwarming van de woning maar krijgt in hartje winter wel ondersteuning van de cv-ketel omdat bij de hybride warmtepomp bewust gekozen is voor een beperkt verwarmend vermogen. Je hebt immers toch een cv-ketel hangen die even bij kan springen. Omdat de hybride warmtepomp geen warm water kan maken zorgt de cv-ketel daar voor.

De all-electric warmtepomp vervangt de cv-ketel geheel. Dat betekent dat de warmtepomp dan wél voldoende vermogen heeft om de woning, ook tijdens de koudste dagen in de winter, op temperatuur te houden. Daarnaast zal de warmtepomp ook zorgen voor het warme water, maar dat vereist een (grote) boiler van 200-400 liter.

Soms wordt er voor gekozen om de cv-warmtepomp alleen het huis te laten verwarmen en zorgt een aparte warmtepompboiler voor het warme tapwater.

Belangrijk is te weten dat de meeste aangeboden hybride warmtepompen, die wij traditionele hybride warmtepompen noemen, niet hergebruikt kunnen worden als je gasloos wil gaan. Als je afscheid wil nemen van je cv-ketel zal je opnieuw een warmtepomp moeten kopen, een zogenaamde all-electric warmtepomp. Dat is niet het geval bij de all-electric ready hybride warmtepomp zoals wij dit beschreven hebben in dit artikel.

Klimaatproductenglossarium

In dit glossarium zijn nog veel meer termen te vinden, van "aanlegthermostaat" tot "zonnecollector", zie het klimaatproductenglossarium


publicatie: 20230930

aanpassing/controle: 20230930

Foutje of aanvulling? Stuur ons een reactie

home­ >glossarium