COP (afkorting)

Kop? Nee, COP
Kop? Nee, COP

Afkorting van Coëfficient Of Performance. De COP waarde geeft aan hoe efficiënt (zuinig in gebruik) een cv-warmtepomp is. Hoe hoger de waarde, hoe zuiniger.

Categorie: cv-warmtepomp
Gerelateerd: cv-warmtepomp, warmtepomp, airco

Betekenis

Een cv-warmtepomp levert meer thermische energie (warmte) dan dat hij elektrische energie gebruikt. Daarom is een cv-warmtepomp zo gunstig in gebruik. Zo levert een cv-warmtepomp bijvoorbeeld 3200 Watt thermische energie (warmte) maar "kost" dat maar 800 Watt elektrische energie. Door deze twee waarden te delen krijg je een factor die aangeeft hoeveel meer warmte de cv-warmtepomp maakt dan het elektriciteit kost. Die factor wordt de COP of COP-waarde genoemd en dit staat voor Coëfficient Of Performance. In dit voorbeeld is de COP 4, want dat is de uitkomst van de deling 3200/800. Een COP waarde van 4 geeft dus aan dat de warmtepomp 4 keer meer warmte levert dan hij elektriciteit gebruikt. Hoe hoger de COP-waarde, hoe zuiniger de cv-warmtepomp is.

De COP-waarde kan je berekenen met de formule:

COP=geproduceerde warmte (in Watt)/opgenomen elektrisch vermogen (in Watt)

Als een cv-warmtepomp bijvoorbeeld 2500 Watt warmte produceert en 500 elektrische energie verbruikt, dan is de COP: 2500/500=5 en COP-waarde van 5 dus.

Ter illustratie, een warmtepomp die een woning verwarmd zal doorgaans een gemiddelde cop-waarde hebben van circa 4. Een elektrisch verwarmingselement, zoals in een elektrisch ventilatorkacheltje of een elektrische elektrische convectorkachel heeft een COP van 1 (want een ventilatorkacheltje levert bijvoorbeeld 1000 Watt warmte en gebruikt 1000 Watt elektriciteit.

Door bepaalde ontwerpkeuzes kan bij gelijkblijvende condities de COP van de ene warmtepomp hoger zijn dan een ander model warmtepomp. Op het eerste oog is een hoge cop-waarde van een warmtepomp een belangrijk selectiecriterium bij de aanschaf van een warmtepomp. Maar er zijn nog vele andere aspecten waarop gelet moet worden en die de keuze kunnen beïnvloedden.

COP geen vaste waarde

De cop-waarde van een warmtepomp is niet een vaste waarde, deze is afhankelijk van het temperatuurverschil tussen de de bron en het afgiftesysteem, door technici de Tlift genoemd. In zijn algemeenheid geldt dat hoe kleiner het temperatuurverschil (de Tlift) tussen bron en afgifte, hoe hoger de COP is.

Zo zal bijvoorbeeld een lucht/water warmtepomp bij een buitentemperatuur van 10°C (bron) en een cv-watertemperatuur van 35°C, dus een Tlift van 25°C, een COP-waarde hebben van bijvoorbeeld 5. Zakt de buitentemperatuur naar 4°C en blijft de watertemperatuur 35°C, dus een Tlift van 31°C, dan is de COP-waarde lager, bijvoorbeeld 3. Dat geldt ook als de cv-watertemperatuur hoger wordt, bij een buitentemperatuur van 10°C en een cv-watertemperatuur van 45°C, dus een Tlift van 35°C, zal de COP-waarde ook lager zijn, bijvoorbeeld 3,1 (alle genoemde waarden zijn puur indicatief).

De COP-waarde wordt door de fabrikant gespecificeerd bij een bepaalde temperatuur van de bron en van het afgiftesysteem. De gebruikte temperaturen uit de hiervoor genoemde voorbeelden zouden dan door de fabrikant worden gespecificeerd als: COP 5 (A10/W35), COP 3 (A4/W35), COP 3,1 (A10/W45). De letter A in A10/W35 staat voor air (de temperatuur van de buitenlucht) en de W voor water (de temperatuur van het cv-water dat de warmtepomp afgeeft).

puur indicatieve illustratie: COP waarden bij verschillende cv-watertemperaturen en buitentemperaturen bij een lucht/water warmtepomp (van een bepaalde fabrikant)
puur indicatieve illustratie: COP waarden bij verschillende cv-watertemperaturen en buitentemperaturen bij een lucht/water warmtepomp (van een bepaalde fabrikant)

Klimaatproductenglossarium

In dit glossarium zijn nog veel meer termen te vinden, van "aanlegthermostaat" tot "zonnecollector", zie het klimaatproductenglossarium


publicatie: 20230930

aanpassing/controle: 20231215

Foutje of aanvulling? Stuur ons een reactie

home­ >glossarium