convector

convector

Een convector is een van de mogelijk toe te passen onderdelen in een afgiftesysteem. Een convector staat zijn thermische energie (warmte) voornamelijk af door convectie.

Categorie: verwarming, afgiftesysteem
Gerelateerd: convectorput, lagetemperatuurverwarming

Betekenis

Een convector is een onderdeel van het afgiftesysteem waar thermische energie (warmte) wordt afgestaan aan de omgeving op basis van convectie (verwarmen van de lucht). Een convector is in technische zin een warmtewisselaar.

Een convector tref je bijvoorbeeld aan in een convectorput maar ook in een op smalle op een radiator lijkende kast eventueel voorzien van ventilatoren zoals in een ventilatorconvector.

Jaga Strada convector
Jaga Strada convector

Klimaatproductenglossarium

In dit glossarium zijn nog veel meer termen te vinden, van "aanlegthermostaat" tot "zonnecollector", zie het klimaatproductenglossarium


publicatie: 20230930

aanpassing/controle: 20231215

Foutje of aanvulling? Stuur ons een reactie

home­ >glossarium